top of page

הודעה זו נמחקה

סדרת התכתבויות המספקת הצצה למערכת יחסים שממשיכה להתקיים למרות שכבר הסתיימה.

הוצג בתערוכה ״הודעה זו נמחקה״, אוצרות: מאי סהר.

bottom of page